logo_ticanaf

 


 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment
Om de internetsite van Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dienen Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment hanteren een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens
Wanneer u zich via onze internetsite bij Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment wilt inschrijven en /of een afspraak wilt maken vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:
- Deze voor administratieve doeleinden te verwerken;
- Het gebruiksgemak van de internetsite van Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
- U te informeren over de diensten van Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment.

Gegevensverwerking
Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Verstrekken gegevens aan derden
Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment zullen uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Gebruik logbestanden
De internetsite van Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina’s zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Beveiliging
Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Personen die namens Ticanaf Consultancy, Ticanaf Jewellery en Ticanaf Entertainment toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

logo_ticanaf

 

 

Home | Disclaimer | Copyright | Privacy Statement | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Contact