logo_ticanaf

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DIENSTEN

 

CD Meditatie

De_Duizend_Namen_van_God_ShivaThe Thousand Names of Lord Shiva / De Duizend Namen van God Shiva

Deze speciale CD Productie van Medium Ticanaf is opgedragen aan de Hindoeïstische God Shiva, de Schepper en de Vernietiger. Deze unieke CD Productie omvat de nog nooit eerder gepubliceerde Duizend namen van God Shiva en is voor zowel Healing als Transcendente Meditatie. Kenmerkend zijn de breaks na elke tien namen van God Shiva met de mantra ‘Ohm Namah Shivayeh’. Na elke honderd namen van God Shiva volgt deze mantra drie keer. De productie beschrijft een interactie tussen God Shiva en God Vishnu, de Behoeder, welke is gebaseerd op de Heilige Geschriften. God Vishnu die zich bevindt in de Zee, de Oorsprong van Het Leven, roept God Shiva aan door opeenvolgend één bloem te offeren op de Shiva Lingam bij elk van de Duizend namen van God Shiva. Hierdoor wordt God Shiva gunstig gestemd en beloont Hij God Vishnu door Hem het Wiel des Levens, de Chakra, te geven. Dit moment omvat de éénwording van God Shiva en God Vishnu. Wanneer u hetzelfde ritueel uitvoert en bij elke naam van God Shiva één bloem offert op een zelfgemaakte Shiva Lingam van klei, zal u volgens de Heilige Geschriften gezegend zijn door zowel God Shiva als God Vishnu en moksha- bevrijding van uw ziel- bereiken. Deze inspirerende CD is uw sleutel tot verlichting, bescherming en geluk. De originaliteit van deze CD is van significant belang; een copie zal u niet tot het beoogd resultaat brengen. Dit omdat in het leven reciprociteit, het proces van geven en nemen, centraal staat.

Englisch Translation:
This special CD Production is made by Medium Ticanaf and is dedicated to Lord Shiva, the Creator and the Destroyer. This unique production contains the Thousand names of Lord Shiva and is meant for both Healing and Meditation. It is characterised by the mantra ‘Ohm Namah Shivayeh’ after each ten names of Lord Shiva. After each hundred names of Lord Shiva this mantra is recitated three times. According to the Holy Books, Lord Vishnu who is positioned in the Sea-the Beginning of Life- worshipped Lord Shiva by chanting His Thousand Names. With each of the Thousand Names of Lord Shiva, Lord Vishnu gave a flower on a Shiva Lingam. Lord Shiva became favourable to Lord Vishnu because of this karma and He gave Him the Chakra. At this point, Lord Vishnu was united with Lord Shiva. If you worship Lord Shiva with Thousand flowers for each of His Name on a self made Shiva Lingam of clay, you will be blessed by both Lord Shiva and Lord Vishnu and get Moksha- freedom of your soul. This inspiring CD is your key to enlightenment, protection and a good fortune. The originality of this CD is of significant importance; a duplication has a detrimental impact on the effect. This because reciprocity, the process to give and to take, has a central position in life.

Het album is nu te koop voor € 35. Klik hier om het album te bestellen.


Andere CD producties van Ticanaf:
Spirit Level
Ohm Narayana
Bhakti Collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticanaf_CBS_Outdoor_Tram
logo_ticanaf

 

 

Home | Disclaimer | Copyright | Privacy Statement | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Contact