logo_ticanaf

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PUBLICATIES

 

Top 40 van Zwarte Magie
Hieronder vindt u de top 40 van toepassingen van zwarte magie. Nummer 1 geeft weer welke toepassing van zwarte magie het meest wordt gebruikt. In oplopende volgorde worden de toepassingen besproken tot een rangorde van 40. Deze top 40 heb ik samengesteld vanuit mijn ervaringen op mijn praktijk 'Ticanaf Consultancy'. Ik bespreek ook de wijze waarop zwarte magie wordt uitgevoerd.

1. De chutney, mayonaise, ketchup en andere sauzen (sambal)
Het as van een lijk of het opgevangen water van een gewassen lijk wordt vermengd met de chutney en dit wordt aan het slachtoffer te eten gegeven. Als het slachtoffer hiervan eet zal hij / zij dom worden, alles vergeten, geen verbanden meer kunnen leggen, stemmen gaan horen, pech hebben op alle fronten en vervolgens komt degene die hiervan eet te overlijden waarbij de doodsoorzaak niet eenduidig bepaalbaar is.

2. Menstruatiebloed
Menstruatiebloed wordt met het eten vermengd en / of in het drinken gedaan van een persoon met als doel diegene als een geliefde aan zich te binden. Het gevolg zal zijn dat diegene die het menstruatiebloed toegediend heeft gekregen in de macht zal komen van de beoefenaar van zwarte magie; diegene van wie het menstruatiebloed is. De 'aangetrokken geliefde' zal geen oog hebben voor familie, vrienden of kennissen behalve voor de 'bloeddonor'. Een nadeel kan zijn dat als de vrouw van de aangetrokken geliefde af wilt komen, de man agressief zal worden en deze vrouw nooit met rust zal kunnen laten. Indien de man erachter komt dat hij menstruatiebloed toegediend heeft gekregen en hij wilt van deze vorm van zwarte magie af, dan zal hij uiterst voorzichtig moeten zijn. Dit omdat bij het weghalen van dit soort zwarte magie de man gek kan worden. Diegenen die menstruatiebloed toegediend hebben gekregen zullen nooit een goede relatie kunnen hebben en behouden. Ik ben uiterst voorzichtig bij het weghalen van dit soort zwarte magie. Ik begin altijd met rituelen waarbij ik speciale mantra's, vuuroffers en yantra's gebruik. Deze yantra's worden door mij gedompeld in water. Hierbij zeg ik een mantra op en zegen het water in.Vervolgens moet dit water worden opgedronken door de man om het lichaam en geest te zuiveren. Hierna moet deze persoon speciale yantra's aandoen die de zwarte magie moet afbreken. De behandeling geschiedt dus in verschillende stadia.

3. Moedermelk, koeienmelk, schapenmelk, paardenmelk, kamelenmelk etc.
Met behulp van moedermelk, koeienmelk, schapenmelk, paardenmelk, kamelenmelk, hondenmelk, kattenmelk, etc. kan er zwarte magie worden uitgevoerd. Hierbij wordt de melk vermengd met kruiden. Vervolgens wordt hiermee gebeden en speciale rituelen uitgevoerd. Wanneer het slachtoffer van dit melk zal drinken zal hij / zij onder de controle komen van diegene die het toedient. Ook zal het slachtoffer al zijn geestelijke en lichamelijke energieën verliezen. Het slachtoffer zal altijd moe en ziek zijn. De botten van het slachtoffer zullen langzaam maar zeker afbrokkelen. Deze toepassing van zwarte magie is minder sterk dan zwarte magie met menstruatiebloed. Echter, als dit 'melkritueel' met de juiste methode en intensiteit wordt uitgevoerd met behulp van speciale gebeden met kruiden dan zal de sterkte van het effect identiek zijn als het 'menstruatieritueel'.

4. Het rituele offer van een schaap, geit, koe

Op de vierde plaats staat het rituele offer van een schaap, geit of koe. Dit omdat het enorm veel geld kan kosten voor 'de opdrachtgever' van zwarte magie om een dier te kopen en te laten offeren door een zwarte magiër. Het lichaam van het slachtoffer die bewerkt wordt door deze vorm van zwarte magie representeert het lichaam van het geofferde dier. De kop van het dier representeert de hoofd van het slachtoffer; de vier poten van het dier representeren de armen en benen van het slachtoffer; de organen van het dier representeren de organen van het slachtoffer, etc. Door bepaalde rituelen en spreuken op te zeggen kan de magiër het slachtoffer ziek maken of alle geluk op afstand houden of geheel blokkeren. In principe kan de zwarte magiër alles op afstand bepalen wat er met het slachtoffer gebeurt.

5. Het rituele offer van een duif, kip of haan.
Door een duif, kip of haan te offeren aan de geesten, wordt een geest gestuurd naar het slachtoffer om de gezondheid en het geluk van het slachtoffer af te breken. Het slachtoffer kan als remedie hiertegen een magiër inschakelen die eenzelfde ritueel als tegenactie uitvoert. Op deze manier kan het slachtoffer een teken of boodschap geven aan diegene die zwarte magie uitvoert op het slachtoffer zodat deze ophoudt met de uitvoering van zijn of haar magie.

6. Fricties creëren op basis van de 'Indradjaal'
'Indradjaal' is een magisch boek waarin zowel de positieve als negatieve toepassing van magie wordt beschreven; zowel witte als zwarte magie komt aan de orde. Door gebruik te maken van de Indradjaal kunnen ruzies en meningsverschillen gecreëerd worden tussen mensen onderling; tussen geliefden, familieleden, collega's en dergelijke. Iemand die bewerkt is met Indradjaal zal vaak pech hebben en ziek zijn. Het is zeer complex om iemand van deze vorm van zwarte magie te verlossen. Om het slachtoffer hiervan te verlossen moeten hele speciale methoden toegepast worden. Ik beschik over de kennis om mensen die last hebben van zeer zware zwarte magie te behandelen en hiervan te verlossen. Ik heb duizenden mensen hiervan verlost. Indradjaal magie kent veel toepassingen en is zeer sterk en gevaarlijk. Een voorbeeld uit de Indradjaal is de uchatan mantra die wordt gecombineerd met een zwaard of mes die in de lucht wordt gehouden terwijl er snijbewegingen mee worden gemaakt. Hierbij wordt intensief aan de vijand gedacht. De vijand zal direct lichamelijke problemen ondervinden en zal letterlijk doordraaien. Een ander voorbeeld van de Indradjaal magie is het opschrijven van de namen van de vijand samen met speciale symbolen en inkt op speciaal papier met als doel om dit te verbranden of te begraven. De vijand zal langzaam maar zeker ziek worden en alle geluk kwijtraken.

7. Fricties creëren op basis van Guna Guna
Guna Guna is een vorm van zwarte magie die de Indiërs hebben geïntroduceerd in Indonesië. Guna Guna is vergelijkbaar met de Indradjaal. Door gebruik te maken van Guna Guna wordt er ruzies en meningsverschillen gecreëerd tussen geliefden, familieleden, collega's en dergelijke. Voor dit soort rituelen wordt gebruikgemaakt van de Kris, een mes die de krachten en energieën representeren van God Indra en zijn metgezellen. Op de Kris worden allerlei attributen geofferd om God Indra en zijn metgezellen te paaien zodat deze kunnen worden gestuurd in een slechte vorm naar het slachtoffer. De Kris wordt in de lucht gehouden en er worden snij bewegingen mee gemaakt. Op deze manier weten de Geesten in welke richting ze op moeten gaan; de richting van het slachtoffer wordt weergegeven door de richting waar de Kris naartoe wijst met de mespunt. Het slachtoffer zal heel erg ziek worden en in het ergste geval gek worden en zelfmoord plegen. Guna Guna is even sterk als de Indradjaal. Ook hiervoor geldt dat ik het slachtoffer van Guna Guna kan verlossen met behulp van speciale methodieken, mantra's en yantra's. Hierbij geldt eveneens dat ik ten alle tijden uiterst voorzichtig te werk moet gaan.

8. Lijkenwater van een dode
De toepassing van zwarte magie met lijkenwater van een dode gebeurt als volgt. Een lijk wordt gewassen, het water wordt opgevangen en dit wordt vevolgens in het huis of vóór het huis gesprenkeld van het slachtoffer. In het ergste geval wordt dit water vermengd met eten / drinken die vervolgens aan het slachtoffer wordt toegediend. Diegene die dit eten nuttigt of het drinken opdrinkt zal ziek worden tot de dood erop volgt. De geest van de overledene zal kleven aan het slachtoffer. Dit lijkenwater wordt ook gebruikt om bij de voordeur van een kantoor, auto, rechtbank en dergelijke te sprenkelen. De gevolgen hiervan zijn ruzies en irritaties. Wanneer dit lijkenwater wordt gegooid of besprenkeld op iemand dan zal dit slachtoffer altijd ziek zijn.

9. As van een gecremeerde persoon of dier of zand van de begraafplaats
Ook het as van een gecremeerde mens of dier en / of het zand van de begraafplaats, waar een mens of dier is begraven, kan worden gebruikt om zwarte magie uit te voeren. Hierbij zijn wel speciale rituelen en gebeden nodig om de geesten van dit mens of dier te laten ontwaken. De geest van de gecremeerde wordt opgeroepen gerelateerd aan het as. Dit as wordt vaak in het eten en / of drinken van de vijand gedaan. Diegene die dit toegediend krijgt zal ziek worden tot de dood erop volgt. Bovendien zal de geest van de overledene kleven aan het slachtoffer. Het as wordt ook gestrooid bij de voordeur van een huis, kantoor en dergelijke. Dit resulteert in ruzies, irritaties en ernstige ongelukken met dood en verderf als gevolg.

10. Ontlasting van mens en dier.
De ontlasting van verschillende dieren wordt vermengd met speciale kruiden. Dit wordt gesmeerd op de bezittingen van de vijand waardoor de vijand de geur van ontlasting zal ruiken en proeven. De vijand zal zich heel erg moe en zwak voelen en zal veel lichamelijke en geestelijke klachten krijgen. Door de ontlasting van verschillende diersoorten bij de toegang van een huis of kantoor te smeren zal alles achteruit gaan in dit huis of kantoor. Men kan door middel van een aai of aanraking een beetje van deze ontlasting smeren op een persoon. Zodra deze ontlasting op de vijand wordt gesmeerd dan zal het slachtoffer het gevoel krijgen dat er beesten over zijn lichaam kruipen die hem of haar levend opeten. Als de vijand dit in zijn eten of drinken toegediend krijgt, zal diegene het gevoel hebben dat er beesten in zijn buik zit. Het slachtoffer zal zijn buik opensnijden en zichzelf snijden in het lichaam. De kans is groot dat deze persoon zal overlijden.

11. Foto bewerking
Een andere toepassing van zwarte magie is fotobewerking. Met de juiste rituelen kan de magiër met behulp van foto bewerking de geest van een mens besturen en geestelijk negatief beïnvloeden. Er worden enkele dingen op de foto geofferd, zoals kruiden, bloed en alle andere attributen. Dit gebeurt met als doel om de persoon te beïnvloeden op afstand. Fotobewerking wordt ook toegepast om een persoon aan te trekken of om een relatie te verbreken tussen twee personen. Deze relatie kan een liefdesrelatie betreffen.

12. Spreuken
Met behulp van spreuken kan de zwarte magiër 'inloggen' in het systeem van het slachtoffer. Op deze manier kan de magiër diegene op afstand beïnvloeden. De spreuken zijn zuivere gebeden maar kunnen in de handen van een zwarte magiër een gevaarlijk gereedschap zijn om het slachtoffer op afstand te verruïnen.

13. Energie stelen
De mens is in staat om energie te geven maar ook om energie te stelen van een ieder. Als men deze magische technieken beheerst is het zeer gemakkelijk om de energieën en de krachten en eventueel het geluk van iemand anders te stelen. Het slachtoffer zal nooit meer geluk hebben en zich altijd moe voelen. De behoefte om te slapen zal blijvend aanwezig zijn.

14. Kruiden
Door een combinatie van bepaalde kruiden te gebruiken kan de zwarte magiër iemand onder zijn controle krijgen. De kruiden die hierbij gebruikt worden zijn nootmuskaat, suiker, zout, kurkuma, honing en andere kruiden. Dit soort rituelen wordt veelvuldig gebruikt om iemand onder controle te krijgen. Diegene die hiervan eet of drinkt zal altijd beïnvloedbaar blijven door de magiër. Het is voor het slachtoffer moeilijk om aan de controle van de 'heerser' te ontsnappen zonder hulp van een goed getrainde magiër. Deze rituelen worden ook ingezet om een breuk te veroorzaken tussen geliefden, vrienden, zakenpartners of relaties enzovoorts. Wanneer iemand uit uw huis of woning kruiden mee neemt en er speciale rituelen mee te doet zullen die mensen die in dat huis wonen ruzie krijgen en uitelkaar gaan. Met de toepassing van zwarte magie met deze kruiden kan de beoefenaar ervoor zorgen dat niemand in het huis gelukkig of gezond is. Bovendien kan dit ertoe leiden dat men in armoede belandt.

15. Hekserij
Hekserij is het gebruik van machten die schade kunnen berokkenen, maar ook kunnen genezen. De Zon, de Maan en de natuurkruiden zijn de gereedschappen waarmee mens, dier en omstandigheden worden beïnvloed. Met speciale rituelen en spreuken wordt er op de kleding van het slachtoffer een pentagram geschreven om diegene te beïnvloeden of onder controle te krijgen. Hekserij kan worden uitgevoerd met persoonlijke eigendommen van het slachtoffer. Na de beheksing zal diegene alleen maar pech hebben in zijn leven. Bij wassende of volle maan kan met de foto van een persoon bepaalde rituelen worden uitgevoerd waardoor hij / zij als een kip zonder kop door het leven zal gaan.

16. Het heilige water
Met Heilig water zoals Gangadjal (water uit de rivier de Ganges), djem djem ke pani (water uit Mekka), en andere heilige water kunnen rituelen uitgevoerd worden waarbij het positieve wordt getransformeerd in het negatieve. Dit water kan worden besprenkeld in het huis, kantoor, auto en dergelijke van het slachtoffer. Het effect hiervan is dat het slachtoffer alleen maar pech zal hebben in het huis, de zaken zullen niet goed gaan en hij / zij zal brokken maken met zijn / haar auto. Wanneer het slachtoffer hulp hiervoor gaat zoeken kunnen de rituelen niet altijd het beoogde resultaat opleveren en hierdoor omgekeerd werken. Het slachtoffer zal dan meer problemen op zijn pad krijgen.

17. Een aardepot met attributen
Een andere toepassing van zwarte magie gebeurt door een aardepot met bepaalde attributen te begraven. Het slachtoffer zal lichamelijke pijnen krijgen en niet meer goed kunnen functioneren. Diegene zal financieel ten gronde worden gericht en alles kwijtraken. Mede door deze magie zal hij / zij niet meer in de gelegenheid zijn om zijn / haar leven weer op te bouwen.

18. Bewerkte heilige geschriften
Een krachtige toepassing van zwarte magie is de negatieve bewerking van heilige geschriften die vervolgens als cadeau worden aangeboden. In alle heilige boeken worden vijanden, geesten en demonen besproken. In de Ramayana wordt de demonische persoonlijkheid Raavana besproken, terwijl in de Bijbel, de Duivel wordt besproken. In de Koran wordt de Djinn besproken. In de handen van een magiër is een heilig geschrift een middel om het slachtoffer ten gronde te richten. Zelfs wanneer er niet uit de heilige geschriften gelezen wordt door het slachtoffer zal de negativiteit toch zijn uitwerking hebben op het slachtoffer. Diegene zal geleidelijk steeds zieker worden en uiteindelijk aan een ziekte bezwijken. Het gezin zal uit elkaar vallen.

19. Voodoo pop
Alhoewel de voodoo pop een zeer bekende toepassing is van zwarte magie, staat deze op de 19e plaats. De voodoo pop wordt gemaakt met speciale spreuken. De energie wordt in de voodoo pop geblazen en representeert het slachtoffer oftewel de vijand. Om extra kracht aan de voodoo pop te geven wordt er een persoonlijk object van het slachtoffer gebruikt. Met speciale kruiden en magische spreuken worden er in de voodoo pop spelden geprikt. Het slachtoffer zal hierdoor pijnen ervaren en hieraan kunnen bezwijken. De magiër kan op afstand ongelukken, ruzies, problemen, ziektes en ander onheil creëren voor het slachtoffer. Ook wordt de voodoo pop gebruikt om een geliefde aan te trekken of iemand verliefd te laten worden. Met de voodoo pop kan ook een miskraam worden gerealiseerd. De magiër kan op afstand een wraakactie nemen.

20. De voetstappen
Het zand waarin een afdruk is gemaakt van voetstappen kan eveneens worden gebruikt bij de toepassing van zwarte magie. De achtergelaten voetstappen van een persoon kunnen worden gebruikt om deze persoon te breken. Dit gebeurt door in de voetstappen van een spijker te slaan. Het slachtoffer zal pijn ervaren in zijn / haar voet en zal ziek worden. Ook kan een geliefde worden aangetrokken met een achtergelaten voetstap. Dit gebeurt door het opzeggen van een liefdesgebed terwijl men iets op deze voetstap zet. Het gevolg is dat het slachtoffer de magiër zal volgen. Meestal gebruikt de magiër zand, stof, haar, snoep papier, pen of iets anders wat het slachtoffer heeft achtergelaten om diegene te beïnvloeden met magie.

21. Geveilde nagel
Met een geveilde nagel kan ook zwarte magie worden uitgevoerd; het wordt met behulp van een ritueel in het eten en / of drinken toegediend om iemand aan te trekken als geliefde. Echter, een nagel is giftig. Ook wordt de nagel gebruikt om iemand te doden. Dit ritueel laat ik buiten beschouwing.

22. Plukje haar
Met een plukje haar wordt een speciale ritueel gedaan om iemand onder controle te krijgen. Zolang er met het haar wordt gebeden en liefdesrituelen mee worden uitgevoerd zal de aangetrokken persoon nooit gelukkig kunnen worden met een ander.

23. Persoonlijk object
Met een persoonlijk object zoals een pen, potlood, speldje, kam en dergelijke wordt een soortgelijke magie uitgevoerd als met het plukje haar.

24. T-shirt of ander kledingstuk
Op de kleding van de aan te trekken geliefde wordt door de magiër een speciale yantra geschreven met speciale kruiden. Het kledingstuk wordt teruggeven aan de opdrachtgever. Hij / Zij zal hiermee moeten bidden met speciale gebeden en hiermee moeten slapen en het kledingstuk zoveel mogelijk dichtbij zich houden. De eigenaar van dit t-shirt of kledingstuk zal verliefd worden op de opdrachtgever, diegene die het kledingstuk in het bezit heeft.

25. Bloed
Bloed is een krachtig middel om magie uit te voeren. Dit omdat bloed het leven weergeeft. Een van de rituelen die men gebruikt om een geliefde aan te trekken is het opschrijven van de naam van de aan te trekken geliefde. De 'inkt' die hiervoor wordt gebruikt is het eigen bloed. Middels een speciaal gebed schrijft men een yantra en vervolgens wordt dit verbrand. Het overgebleven as wordt gesmeerd op de aan te trekken geliefde waarna deze verliefd zal worden. Een ander doel die bereikt kan worden met het schrijven van een yantra met het eigen bloed is de verhoging van de eigen intelligentie. Ook is het mogelijk om door middel van een bloedoffer met het eigen bloed, jezelf te beschermen tegen negatieve energieën.

26. Spuug
Spuug is een persoonlijke vloeistof, net zoals bloed. Het is daarom evengoed een middel om zwarte magie uit te oefenen. Diegene die een geliefde wilt aantrekken kan met zijn eigen spuug de naam van de aan te trekken geliefde opschrijven met een speciale yantra, waarna deze yantra kan worden gedompeld in het drinken van de aan te trekken geliefde.

27. Meditatie
Meditatie is een middel om zwarte magie te bekrachtigen. Diegene die een geliefde wilt aantrekken zal in een diepe meditatie in het systeem van de aan te trekken geliefde 'inloggen' en op deze manier toegang krijgen tot zijn / haar emotionele referentiekader; de magiër kan hiermee zijn of haar emotie beïnvloeden.

28. Sperma
Sperma is net als bloed en spuug een persoonlijke vloeistof en is eigendom van het eigen ik. Door met de sperma speciale rituelen te doen zal de 'spermadonor', de eigenaar van de sperma, onder controle zijn van de vrouw. De eigenaar van de sperma zal geen seksuele interactie kunnen hebben met een ander en zal erectiestoornissen krijgen.

29. Onderbroek
Door met de onderbroek speciale rituelen te doen zal diegene onder controle komen van de magiër, de uitvoerder van de rituelen. De eigenaar of eigenaresse van deze onderbroek zal nooit meer seks kunnen hebben met een ander en zal seksuele stoornissen ondervinden.

30. Huiswater (kraan water)
Kraanwater uit het eigen huis wordt ook aangewend bij de uitvoering van zwarte magie. Water is een spirituele geleidingsmiddel. Echter, dit water wordt ook gebruikt bij speciale rituelen met als doel twee geliefden uitelkaar te krijgen. Met het water kan worden bewerkstelligd dat niemand in het huis gelukkig of gezond is. Met het water kan de magiër negatieve energieen sturen in het huis. Wanneer iemand een glas water aan een magiër of priester geeft, kan deze dit opdrinken en hiermee tegelijkertijd al je geestelijke, lichamelijke en spirituele krachten absorberen.

31. Magie met kaarsen
Een bekende voorbeeld van een ritueel of gebruik met kaarsen is het branden van een kaars, het doen van een wens, en het uitblazen ervan met als doel de wens te laten uitkomen. Mensen branden een gewijde kaars in de kerk of laten een kaars inzegenen en branden deze kaarsen om door een moeilijke periode door te komen. (Gewijde) kaarsen worden ook gebrand om overleden dierbaren te vereren of de ziel of geest van deze overledenen naar het licht te begeleiden. Kaarsen worden ook gebrand voor liefde en vrede in de wereld. Ook worden kaarsen gebruikt om een geliefde aan te trekken. Hiervoor worden 2 kaarsen gebruikt. De twee kaarsen representeren twee personen. De kaarsen worden gebonden met een witte zijden lint. Hierna worden de kaarsen gebrand en worden er gebeden opgezegd voor de liefde. Tijdens het opzeggen van de gebeden worden de twee kaarsen dichter bij elkaar gebracht. Naarmate de twee kaarsen bij elkaar komen, zullen de twee personen ook nader tot elkaar komen. Deze vorm van 'kaarsenmagie' is ook uit te voeren in de tegenovergestelde richting. Hierbij is het doel om twee personen uit elkaar te drijven.

32. Eieren
Met eieren worden speciale rituelen uitgevoerd waarna dit op de woning of auto wordt gegooid. Door dit te doen zorgt diegene ervoor dat de eigenaar of huurder van de woning, kantoor of auto geen geluk meer heeft.

33. Urine
Met de eigen urine kan men speciale rituelen uitvoeren en gooien op de vijand zelf, op zijn / haar auto of op zijn / haar huis. Hierdoor zal de vijand problemen krijgen met iedereen. Ook zal diegene beïnvloed worden door negatieve energieën en geesten.

34. Insecten
Door met insecten speciale rituelen te doen zal de vijand het gevoel krijgen dat er insecten op zijn lichaam kuipen. Ook zal de vijand llast krijgen van huidproblemen, zoals eczeem en schimmelinfecties. De voorgeschreven medicijnen zullen niet doeltreffend zijn.

35. Slangen
Met een kleine, niet perse giftige, slang kan men zwarte magie uitvoeren. Door met de slang speciale rituelen te doen en speciale gebeden hierbij op te zeggen kan men het slachtoffer ziek en gek laten worden.

36. Giftige planten
Giftige planten worden aangewend bij de vervaardiging van yantra's met als doel de vijand ernstig ziek te maken.

37. Alcohol, sigaretten, tabak of sigaar
Met hele speciale magie kan de magiër geesten en demonen oproepen door alcohol, tabak, sigaretten of sigaar te offeren aan de geesten en demonen. Vervolgens worden deze genotsmiddelen aan de het slachtoffer gegeven. Zodra diegene dit gebruikt zal hij / zij gek worden en mogelijk zelfmoord plegen. Ook kan deze vorm van magie op afstand worden uitgevoerd. Met speciale rituelen wordt alcohol en sigaretten rook op een persoonlijk object van het slachtoffer geblazen. Het slachtoffer zal duizelig worden en last krijgen van migraïne en andere onverklaarbare lichamelijke en geestelijke klachten.

38. Drugs

Met hele speciale magie kan de magiër geesten en demonen oproepen door middel van het offeren van drugs. Vervolgens wordt een klein beetje drugs in het eten of drinken van het slachtoffer gedaan. Het slachtoffer zal gek worden en mogelijk zelfmoord plegen. Ook kan de magie op afstand worden uitgevoerd met speciale rituelen. Hierbij wordt er drugs geofferd op één of meerdere persoonlijke objecten van het slachtoffer. De vijand zal duizelig worden en zwart zien, last hebben van migraïne en andere onverklaarbare klachten. Het slachtoffer kan doordraaien en gek worden. Bovendien kan diegene last krijgen van stemmingswisselingen en het horen van stemmen.

39. Vuuroffer
Door een vuuroffer te houden met een mengsel van speciale kruiden, bloed en meer is de zwarte magiër in staat om geesten, demonen, Djinn of Djinnaat op te roepen. Hierbij wordt een 'contract' of overeenkomst of afspraak voorgelezen. De naam van de vijand en zijn / haar persoonlijk object zal aan de geest, demoon of Djinn worden gegeven met als doel het slachtoffer op te sporen en te verruïneren of elimineren. Zodra de opgeroepen geesten, demonen en of djinnaat de afspraken zijn nagekomen zal er een betaling hier tegenover staan.

40. Dierlijke botten, tanden en nagels

Door met dierlijke botten, tanden en nagels van dieren bepaalde yantra's en rituelen uit te voeren en dit vervolgens bij zich te dragen kan men zich beschermen tegen kwade invloeden. Maar men is hiermee ook in staat om de vijand op afstand te doden of anders gek te maken zodat hij / zij zelfmoord pleegt.

Verwante artikelen:
Wat is Zwarte Magie?
Wat is Witte Magie & Zwarte Magie?
Wat zijn Symptomen / Implicaties van Zwarte Magie?


Copyright © 2005 - 2007 Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Copyright:D.D. 26-01-2005; 4.500922.1, D.D. 07-02-2005; 4.501275.1, D.D. 15-06-2005; 4.505319.2. Any form of reproduction, storage or transmittal of this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague, The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticanaf_CBS_Outdoor_Tram
logo_ticanaf

 

 

...

Home | Disclaimer | Copyright | Privacy Statement | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Contact