logo_ticanaf

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PUBLICATIES

 

Wat is Winti?
Winti is een natuurreligie uit West-Afrika die door de slaven naar Suriname, Dominicaanse Republiek, Haïti, Brazilië en andere landen is 'meegenomen'. Omdat de slaven het Winti geloof niet mochten belijden van de onderdrukkers hebben ze dit vermengd met de Christelijke geloofsovertuiging. De vermenging was ter verdoezeling om op deze manier toch hun geloof te kunnen belijden. Winti kent meerdere Goden en Engelen. Het hindoeïsme en het Winti geloof komen overeen met elkaar. Zo kent Winti de moederaarde als 'Aisa', 'Maisa' of 'Wanaisa', de allerhoogste Godin. Ze verschijnt soms in de dromen van mensen. Hierbij is Zij gekleed in een West-Afrikaanse klederdracht, 'de koto' genaamd. Deze klederdracht heeft de kleuren van een West-Afrikaanse python, de 'Papa sneki' met de stompe staart. Winti is niet gerelateerd aan zwarte magie. Omdat veel mensen naar Suriname of naar een ander land gaan om van hun problemen met winti af te komen zijn ze vaak duizenden euro's kwijt. U hoeft niet speciaal naar een ander land te gaan om van winti problemen af te komen. Ik heb zelf honderden cliënten geholpen van problemen met de winti's. Zo heb ik voor mijn cliënten speciale rituelen gedaan en bemiddeld tussen mijn cliënten en hun voorouders. Ook heb ik bemiddeld tussen hun voorouders en de Goden van het Winti geloof. Mijn persoonlijke ervaring met een grote Winti in de Dominicaanse Republiek en Haïti kunt u lezen in mijn boek.

Ik zal de volgende begrippen bespreken; 'anana', 'opoekoe', 'mboemba', 'fyo-fyo', 'winti fyo fyo', 'kabra', 'kromanti' en 'wisi', 'obia' en 'tapoe'.

'Anana' is de God van de Hemel en Aarde en is de schepper van het Universum en van de andere Goden. 'Anana' wordt ook wel Kedoeaman of Kedoeampon genoemd. Hindoes kennen de God 'Shiva' als de Schepper van het Universum, Hemel en Aarde en van de Goden. 'Opoekoe' is de knecht oftewel de boodschapper van de hogere Goden. Dit is vergelijkbaar met 'Narad Muni' in het Hindoeïsme. 'Opoekoe' is een ondergeschikte God die in het bos woont. Deze God mag over alle lagen van de Hemel en Hel komen zonder dat hem iets kwaads kan worden aangedaan. 'Mboemba' is de allerhoogste God van het bos. De benaming 'Mboemba' komt uit Congo, uit de streek Loeangoe.

'Fyo-fyo' is een brouille, oftewel onenigheid, tussen enerzijds de Goden, Geesten die nauw verbonden zijn met het nageslacht en anderzijds de mensen op aarde. De situatie waarbij de voorouders iets verkeerds hebben gedaan op aarde, zijn de Goden niet boos op deze inmiddels overleden voorouders maar op het nageslacht op aarde. Het hindoeïsme wordt dit 'karma dosh' of 'pitre dosh' genoemd. 'Pitre' betekent voorouder; 'dosh' betekent schuld en 'karma' is het handelen. 'Fyo-fyo' is bovendien ook een ziekte die is ontstaan door een 'geestelijke oorzaak', de onenigheid tussen de Goden, Geesten en de mensen op aarde. Er zijn drie soorten 'fyo-fyo', namelijk 'kra fyo-fyo', 'yorka fyo-fyo' en 'winti fyo-fyo'.

'Kra fyo-fyo' is het fenomeen waarbij de ziel van een kind een 'geestelijke onenigheid' heeft met (één van) de ouders. Dit kan ervoor zorgen dat het kind lijdt aan depressies en / of angst en zelfs kan komen te overlijden. Het hindoeïsme kent dit als 'Moel', een periode waarbij de planeten ongunstige invloed hebben op de gezondheid van het kind en / of (één van) de ouders. De oorzaak van deze onenigheid is de negatieve karma van (één van) de ouders of het niet in balans zijn van de ziel van (één van) de beide ouders. Hierbij kunnen zowel het kind als (één van) de ouders ernstig ziek worden of in het ernstige geval zelfs overlijden.

'Yorka fyo-fyo' is het fenomeen waarbij de ziel van een kind een onenigheid heeft met het nageslacht oftewel bere. Dit houdt in dat de voorouders het kind hebben gestuurd om de negatieve karma, de geestelijke schulden en lasten, van de voorouders te dragen en op te lossen. De hindoes kennen dit als 'Pitra dosh karma'; de karma van de 'gestuurde' kind moet de negatieve karma van de voorouders opheffen.

'Winti fyo-fyo' is het fenomeen waarbij de Godin Aisa een onenigheid heeft met de voorouders van de Afrikaanse Afstammelingen. De oorzaak van deze onenigheid kan zijn doordat de Afrikaanse afstammelingen de rituelen of gebruiken niet op de juiste manier uitvoeren of helemaal achterwege laten omdat ze het 'nut' er niet meer van inzien. Het gevolg is dat de Godin Aisa boos wordt en hierdoor de afstammelingen straft met onvruchtbare grond, ziekte en meer.

Onder 'Kabra' verstaat men de oudste geesten, de verwekkers van een bloedverwante groep. 'Kabra' zijn de oorspronkelijke geestelijke voorouders. Ze worden ook wel 'Nenseki' of 'Profen' genoemd.

'Kromanti' is de God van Lucht en Hemel. Het hindoeïsme kent deze God als God Indra, Agni Dev, Varun Dev, Ganga Dev, en meer. Dit zijn de Lucht Goden, maar ook oorlogsgoden die te maken hebben met de dood. Deze worden ook wel ´Boesie kromanti´ en ´watra kromanti´ genoemd (´boesie´ betekent bos; 'watra' betekent water). Deze Goden zijn dus ook Goden van het Bos en Water.

'Obia' is een amulet die met goddelijke bovennatuurlijke krachten en energieën zijn gemaakt met als doel de drager te genezen of te beschermen. Een 'Obia man' is een genezer die met Goddelijke energieën werkt. Een 'Obia man' is een medium en gaat in trance om in contact te komen met de gene zijde. 'Wisi' is de Surinaams-Afrikaanse benaming voor zwarte magie. Het woord 'wisi' is een afgeleide van het Engelse woord 'witch' oftewel heks. De 'wisi man' is diegene die de boosaardige aspecten van een Bakroe, Opoekoe of Yorka manipuleert. De 'wisi man' is de tegen pool van de 'Obia man', de 'Bonoe man' oftewel de Magiër.

'Tapoe' is een amulet met magische krachten die de bezitter beschermt tegen onheil en zwarte magie.

Verwante artikelen:
Geesten, Goden en Demonen
Wat is een Geest?
Wat zijn Intelligente Entiteiten?
Wat is een Engel?
Wat is een Duivel?
Wat is een Demoon?
Wat is een Djinn?
Wat is een Poltergeist?
Wat is een Gnoom?
Wat is een Bakroe?
Wat is Winti?
Wat is een Tjoerail?
Wat is een Yorka?
Wat is Glaasje draaien (geesten oproepen)?Copyright © Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Any form of reproduction, storage or transmittal of this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague, The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticanaf_CBS_Outdoor_Tram
logo_ticanaf

 

 

...

Home | Disclaimer | Copyright | Privacy Statement | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Contact