logo_ticanaf

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ARTIKELEN

 

Het begin van de derde dag
Wat ik nu met u deel, heeft mij jarenlang dwarsgezeten. Eeuwenlang hebben mensen imperiums opgebouwd, maar door onderlinge intriges, haat, strijd en het verlangen naar Werelddominantie, hebben ze het zelf vernietigd. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen, zoals bij de Grieken, de Romeinen, de Azteken, de Egyptenaren, etc. Op 19 November 2001, is er een vrouw, genaamd Farida H. op mijn consult geweest. Dit is geweest op mijn vorige kantoor. Ze kwam vanwege het feit dat ze een conflict had op haar werk bij de Politie. Ze was weggestuurd door haar baas omdat ze niet bereid was om 3 minuten stilte te bewaren voor de slachtoffers van de aanslagen op 9/11. Ze zei erop dat "die varkens het hebben verdiend", waarmee ze dus aangaf dat het hun eigen schuld was. Toen ze erop aangsproken werd dat het onschuldige mensen waren, deed ze er erg laconiek over. Verbaasd over haar reactie, heeft haar baas haar weggestuurd. Dit geval is uitgebreid in het nieuws behandeld in 2001. Ze kwam bij mij op consult om te vragen of ze niet ontslagen zou worden en of ze weer kon werken op het Politiebureau. Ik heb aangegeven dat ze wel weer zou kunnen werken bij het Politiebureau, maar dat het nooit meer hetzelfde zal worden. Ik heb haar geadviseerd om op zoek te gaan naar een andere baan omdat ze de werksfeer behoorlijk had verstoord. Haar werkgever is echter bijzonder mild geweest om haar weer een functie te geven.
Dit is een voorbeeld die aangeeft dat er mensen in Nederland wonen en werken en als 'geintegreerd' zijn aan te merken, maar toch tegen 'Het Westen' gekeerd zijn. Deze haat tegen het Westen is zodanig diepgeworteld dat het niet is weg te nemen. Het is een strijd die ver teruggaat in de tijd. Deze mensen zoeken erkenning in hun eigen gemeenschap en willen een bepaalde eer herstellen. Ze denken naar God te gaan als beloning voor hun daad. Ik heb met meerdere mensen gesproken over deze issue. Ze geven bijna allemaal aan dat het de schuld is van het Westen. Ik hoop dat deze mensen hun gezonde verstand gaan gebruiken. Wij zijn met z'n allen Nederlanders; wij wonen, werken, en reizen samen met elkaar. Als er een aanslag zou plaatsvinden, wordt iedereen opgeofferd voor het beoogde doel. Ik zie vanuit mijn paranormale / mediamieke waarnemingen dat er in Nederland aanslagen gepleegd zullen worden door mensen die hier wonen en werken en behoren tot de Nederlandse gemeenschap. Deze mensen willen Nederland hard treffen in het hart. Ze zullen eerst proberen individuele personen te treffen, waarna de massa zal volgen. De doelen voor deze aanslagen zijn de vier grote Steden, het Openbaar Vervoer- Centraal Station tijdens de spits, financiele instellingen- zoals de beurzen, de chemische sector- kerncentrale in Borselen, de markten die heel druk bezocht worden, uitgaanscentra's, etc. Hierna zal er geen vertrouwen meer zijn in de politiek, de politie, de justitie, en tussen de onderlinge bevolking. De Nederlandse regering zal het volk openhartiger moeten benaderen, en goed op de hoogte moeten houden, om het vertrouwen te verstevigen en in moeilijke tijden te behouden. Wanneer er meer informatie richting het volk wordt gegeven, zal het volk zich betrokkener voelen in de gemeenschap, waarop het meer is gemotiveerd om te handelen als er iets verdachts plaaatsvindt. Ik mediteer dagelijks voor het behoud van Nederland, omdat ik in Nederland woon en werk en mijn sociale contacten heb. Ik raad iedereen dan ook aan om mee te bidden of te mediteren, voor de bescherming van ons allen.
De centrale vraag is: "Wie is aan te merken als een goed of slecht persoon?". Naar mijn inziens staat iemand die niet in God gelooft, maar wel in De Liefde, dichter bij God dan iemand die moord in De Naam van God. Wanneer we kijken naar de Universele Kenmerken van God die vrijwel in alle Godsdiensten overeenkomen zijn dat:
God is Liefde
God is Barmhartig
God is Vergevingsgezind
God is Alwetend
God is Allesomvattend
God is de Vader
God is de Schepper
God is de Behoeder
God is de Vernietiger
God als zijnde De Vernietiger, houdt in dat de Ongelovigen zullen branden in Het Hellevuur. Voor wie is het Hellevuur? Is dat voor de alle mensen die niet in een bepaalde God geloven?
Een Godsdienst is het verlengde van het eigen ik. Het geeft aan welk ideaalbeeld men adoreert en mee wilt identificeren. Een bevestiging van het ene Godsdienst behoeft echter niet een ontkenning van het ander te impliceren. Godsdiensten zijn elkaar aanvullend; ze sluiten elkaar niet uit. Bovendien hoeft het aannemen van een Godsdienst niet gepaard te gaan met een afwijzing naar andere Godsdiensten. Het doordrammen van een Godsdienst in de maatschappij, is een indicator voor dominantie. De Wet van de Natuur vertelt ons dat de meerderheid domineert. Een dominerende factor behoeft alleen geen heersende factor te zijn, aangezien deze gepaard gaat met onderdrukking.
Betekent de dood van de zogenaamde 'ongelovigen' een overwinning? Een overwinning op wat? Deze overwinning is aan te merken als een overwinning ten gunste van het eigen ego, de zelfliefde. Men moet zich bedenken dat wanneer de kleur van Het Menselijk Bloed wordt geprioriseerd boven de Menselijkheid, men geen Strijder is voor Het Goede, maar voor Het Kwade. Het Hellevuur is voor diegenen die Kwaad met Kwaad vergelden, en Bloed vergieten teneinde een dominantie te benadrukken, namelijk die van de Zelfliefde.
"Onze God heeft gewonnen, Hij heeft het zo gewild, Het is de Wil van God", zijn kreten die een zogenaamd Hoger Doel inzetten voor het bereiken van de eigen idealen. Waar het uiteindelijk om gaat is: Wie heeft er gewonnen?
Diegenen die enkel in De Liefde geloven hebben gewonnen...Copyright © 2005 - 2018 Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Copyright:D.D. 21-07-2005; 4.506491.1. Any form of reproduction, storage or transmittal of this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague, The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_ticanaf

 

 

Home | Disclaimer | Copyright | Privacy Statement | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Contact