logo_ticanaf

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ARTIKELEN

 

Racisme
Een Antilliaanse vrouw is gehuwd met een blanke man. Hij beledigt haar familie en haar bevolking door ze te identificeren met apen en dergelijke. Hij haat alles wat niet blank is, maar tegelijkertijd houdt hij zielsveel van zijn bruine vrouw. Het probleem is dat zij iedere keer op hem afknapt omdat haar familie liefdevol met hem omgaat. Ze blijft bij hem in de hoop dat hij tot inkeer komt.

Een Hindoestaanse vrouw is gehuwd met een blanke man, die heel lief is voor haar. Ze houdt van hem, maar doet racistische uitlatingen naar zijn familie en bevolking. Hij wordt behandeld als een voetveeg door haar hele familie. Hij mag nooit mee naar feesten en partijen komen omdat ze zich voor hem schamen. Er wordt steeds gevit van: “Kon ze niet iemand van haar eigen cultuur krijgen?”.

Racisme komt voort uit minachting voor een ander, wat gepaard gaat met angst voor het onbekende. De oorzaken van racisme zijn onder meer angst voor achterstelling, een ontkenning van de eigen ik, of het willen overtreffen van een ander. Het leven wordt gezien als een race, waarbij slechts de sterken overleven. Hierdoor zijn mensen bang om gedomineerd te worden, dat een andere ‘soort’ meer zeggenschap krijgt en doordringt in de maatschappij, ten koste van de eigen ‘soort’. Racisme komt zelfs binnen een zelfde geloof, cultuur en groepering voor en is ingebed in het denken van de mens. Racisme werkt als een soort kwaadaardig gezwel die zich uitbreidt. Dit komt doordat we door de omgeving gestimuleerd worden om anders te denken. Het ‘wij’ tegenover het ‘zij’ wordt benadrukt omdat de mens zich graag met een bepaalde groep wilt verenigen. Zo kunnen bepaalde uitlatingen in de sociale omgeving belemmerend, alsook demotiverend werken op de geestesgesteldheid, wat kan uitmonden in ernstige fricties. Racisme is een obstakel om de maximale productiviteit per hoofd van de bevolking te verkrijgen. Het is funest voor onze maatschappij. Bovendien verzwakt de internationale concurrentiepositie doordat het land een negatief imago krijgt. Om internationaal succesvol te zijn als land zijnde, dient er hoge cohesie tussen de verschillende rassen in de multiculturele samenleving te zijn. Verdraagzaamheid en liefde voor elkander, zijn positieve emoties die aantrekkingskracht hebben voor de omgeving, de naburige landen. Dit zorgt voor meer toerisme en dus meer inkomsten in kas, een stimulans voor de economie.

Ik help iedereen. Het maakt niet uit of ze blank, zwart, geel of groen zijn. Uiteindelijk hebben we dezelfde Vader en Moeder en zijn we allemaal broeders en zusters van elkaar. Heb liefde voor uw medemens, en God (de Natuur) zal u ook liefhebben…
Hieronder ziet u een gebed voor een ieder op aarde, voor diens gezondheid, liefde en welvaart.

Ohm Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu nirāmayāh
Sarve bhadrāni pashyantu
Mā kashchid duhkh bhāg bhavet.

Vertaling:
Laat alle wezens gelukkig zijn,
laat allen gezond zijn,
laat allen goede dagen zien;
laat niemand in deze wereld leed deelachtig worden

Deze mantra kunt u 108 keer per dag reciteren voor uw spirituele groei. Wat u uitzendt, zult u met de kracht van drie terugontvangen.

Veel liefde, warmte en alle goeds toegewenst voor een ieder die dit leest,

Ticanaf.Copyright © 2004 - 2018 Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Copyright:D.D. 20-09-2004; 4.408830.1. Any form of reproduction, storage or transmittal of this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague, The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_ticanaf

 

 

Home | Disclaimer | Copyright | Privacy Statement | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Contact